5 – Ondernemers rapportage

Tussentijdse resultaten omzetten in maand rapportages, evalueren en optimaliseren.